Daltononderwijs

Het Daltonconcept van Helen Parkhurst (grondlegger van Daltononderwijs in het stadje Dalton) was destijds een antwoord op het traditionele leerstofgerichte onderwijs, iedereen hetzelfde op hetzelfde moment. Zij ontwikkelde een onderwijsvorm gericht op het individu en op samenwerken in plaats van op het klassikale onderwijs.                      
Zij vond dat het kind meer centraal moest komen te staan. De onderwerpen van de verschillende vakken moesten op zo’n manier gekozen en behandeld worden, dat de leerlingen zicht kregen op de samenhang tussen de onderwerpen en de vakken onderling. Daltononderwijs wil de verbinding leggen met de maatschappij. Dat vinden wij op de Klimop een prachtig uitgangspunt. 
Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen worden ze beter voorbereid op de samenleving. Bij dat proces ‘leren leren voor de toekomst’ is het belangrijk dat ieder kind in zijn waarde wordt gelaten en dat het zijn eigenschappen en talenten zelf kan ontwikkelen.

Daltononderwijs in de praktijk:

 • Meer vrijheid en ruimte om in eigen tempo te werken
 • Kinderen kunnen meer tijd besteden aan vakken waarin ze minder goed zijn en andersom
 • (Hoog) begaafde leerlingen kunnen desgewenst dieper op de stof ingaan
 • Kinderen leren hun tijd in te delen en plannen, dat is fijn als voorbereiding voor het VO
 • Een veilige sfeer, wederzijds vertrouwen en een goede relatie tussen leerkracht en leerling
 • Door samenwerking ontstaat respect tussen de leerlingen
 • Leerlingen zijn ook zelfontdekkend bezig
 • Kinderen leren met elkaar rekening te houden en afspraken te maken als het niet lukt
 • Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht

 


Onze 5 kernwaarden zijn:

 1. Samenwerken
 2. Zelfstandigheid
 3. Zelfverantwoordelijkheid
 4. Effectiviteit, doelen stellen
 5. Reflecteren


Nieuwsgierig geworden? Klik HIER