Samensprong

Er zijn twee basisscholen in brede school “de Samensprong”, de Fontein en Daltonschool de Klimop. Naast de scholen voor basisonderwijs vindt u in “de Samensprong” de volgende organisaties:

  • De GGD met het consultatiebureau

  • OKI (psz) van ’t Kienderbenkske

  • Kinderdagverblijf  en BSO van Spring kinderopvang

  • Bibilotheek (BOS)

Alle participanten werken binnen “de Samensprong” aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van hun kind en we bieden mogelijke ondersteuning aan de ouders tijdens het opvoedingsproces.

De gemeente Bergen werkt hard aan Lokaal onderwijs – en jeugdbeleid voor kinderen van 0 – 12 jaar, het sociaal team geeft daar uitvoering aan.

Spring kinderopvang KDV/BSO

Binnen de Samensprong vindt de buitenschoolse opvang plaats bij de BSO van De Luchtballon, dit valt onder de organisatie “Spring” kinderopvang. De Klimop voert regelmatig overleg met de BSO, zij zijn via onze kalender op de hoogte van de vrije dagen en andere activiteiten.

Voor meer info zie www.spring-kinderopvang.nl

Kienderbenske OKI/PSZ

’t Kienderbenkske biedt binnen de Samensprong Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang afgekort OKI (voorheen de peuterspeelzaal). Uitgebreide informatie is terug te vinden op de internetsite www.kienderbenkske.nl. Voor vragen of meer informatie kan men ook mailen naar  info@kienderbenkske.nl of bellen naar 06-16197362.