Passend onderwijs

Binnen Passend Onderwijs hebben Schoolbesturen voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn ze verantwoordelijk voor passend onderwijs. Het belangrijkste doel is:
voor alle leerlingen, zo thuisnabij mogelijk, de beste onderwijsplek te bieden.
Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs.

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband bestaat uit:

  • Niveau 1: Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
  • ‚ÄčNiveau 2: Handelingsplan samen met IB-er
  • Niveau 3: Lichte ondersteuning, arrangementen toegekend door de Bovenschoolse Ondersteuninge coördinator
  • Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs
  • Niveau 5: Zware ondersteuning, plaatsing in het Speciaal Onderwijs                                                                      


Extra ondersteuning voor leerlingen:
-die niet goed kunnen lezen (dyslexie),
-die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
-met een lagere intelligentie dan gemiddeld
-met een hogere intelligentie dan gemiddeld
-met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate)


Dit betekent op schoolniveau:
-begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen
-duidelijke afspraken over de veiligheid op school
-duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg, uitgevoerd door sociaal team
-duidelijke afspraken over medische handelingen op school.


Meer informatie vindt u in het Schoolondersteunings Plan (SOP) Klik daarvoor HIER