Ouderraad

In samenwerking met de leerkrachten organiseert de ouderraad allerlei activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op school. Het gaat daarbij vooral om gebeurtenissen die voor de kinderen een belangrijk moment markeren, zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis, sportevenementen en het schoolkamp. Andere zaken waarvoor de ouderraad zorg draagt zijn: de schoolfotograaf en de verzorging van de schoolomgeving.

Ouderbijdrage:
Om deze activiteiten te organiseren, worden er kosten gemaakt. Daarom vragen wij aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 37,50 per kind, per schooljaar. U krijgt een betaalverzoek van de penningmeester van de OR via Parro.
Mocht u meer willen weten over hoe de ouderraad bepaalde bedragen precies uitgeeft, dan bent u altijd vrij dit na te vragen bij een van de leden. 

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de kinderen van de Klimop en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en wij nodigen u dan ook van harte uit om de vergaderingen bij te wonen en een bijdrage aan de activiteiten te leveren.